กำหนดการ

วันที่ 2 สิงหาคม 2562

การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.25-15.45

การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หัวข้อ แม่ในดวงใจของฉัน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หัวข้อ แม่พระของฉัน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หัวข้อ แม่ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หัวข้อ แม่ผู้วิเศษ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หัวข้อ รักจากใจมอบให้แม่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หัวข้อ แม่คือหนึ่งเดียวในใจลูก

 อาคารมงฟอร์ต อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.1-ป.6)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2562)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2) ฝึกซ้อมพิธีวันแม่แห่งชาติ

3) พิธีวันแม่แห่งชาติ

4) แจกต้นไม้ให้นักเรียนนำไปปลูกกับครอบครัวที่บ้าน คนละ 1 ต้น

  5) ทำใบงานกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 (วันที่ 2 ก.ค. 2562)
- การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2562 (วันที่ 30 ก.ค. 2562)
- การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2562 (วันที่ 31 ก.ค. 2562)
- การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2562 (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2562 (วันที่ 2 ส.ค. 2562)
- การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2562 (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแจ้งรายละเอียดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันที่ 6 ส.ค. 2562)
- พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 (วันที่ 13 ส.ค. 2562)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
  
Keep