กำหนดการ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 1

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 1

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
Save to Word
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) กิจกรรมการพับกล่องนมเพื่อสร้างหลังคาบ้าน

2) กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  3) กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ วันแม่แห่งชาติ    

  4) กิจกรรมการบริจาคฝาอะลูมิเนียมให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   

  5) กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับองค์กรภายนอก  

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 17 พ.ค. 2562)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 27 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 28 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 29 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- มอบของรางวัลนักเรียนชั้น ป.2 ป.3 ที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- มอบของรางวัลนักเรียนชั้น ป.1, ป.4-ป.6 ที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 12 มิ.ย. 2562)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 3 (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- รับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันที่ 6 ส.ค. 2562)
- นักเรียนรับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันที่ 10 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันที่ 11 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันที่ 12 ส.ค. 2562)
- สภานักเรียน และตัวแทนนักเรียนเข้าเยี่ยมชมและร่วมบริจาคฝาอะลูมิเนียมและเงินบริจาค ให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (วันที่ 27 พ.ย. 2562)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep