กำหนดการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2562

ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประชุมเรื่องกองทุนครูเกษียณ

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-12.00 ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเละ ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม ร่วมประชุมเรื่องกองทุนครูเกษียณ  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสื่อสารมวลชน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep