กำหนดการ

วันที่ 8 มิถุนายน 2562

นักเรียนวงดุริยางค์ ร่วมบรรเลง ต้อนรับผู้ปกครองในกิจกรรมพันธสัญญา

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.00-08.30

นักเรียนวงดุริยางค์ ร่วมบรรเลง ต้อนรับผู้ปกครองในกิจกรรมพันธสัญญา

 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- นักเรียนวงดุริยางค์ ร่วมบรรเลง ต้อนรับผู้ปกครองในกิจกรรมพันธสัญญา (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนวงดุริยางค์ เข้าร่วมบรรเลงในงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- วงดุริยางค์ร่วมแสดงพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- วงดุริยางค์ ร่วมแสดงงานโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (วันที่ 28 ก.ค. 2562)
- งานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาวง (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- งานดุริยางค์ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาวงดุริยางค์ (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- งานดุริยางค์ ร่วมบรรเลงบทเพลงในพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- นักเรียนวงดุริยางค์เข้าร่วมบรรเลงเพลงในงาน วันเยาวชนแห่งชาติ (วันที่ 14 ก.ย. 2562)
- งานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาวงดุริยางค์ร่วมกับงานดนตรีอื่นๆ (วันที่ 20 ก.ย. 2562)
- งานดุริยางค์ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาวงดุริยางค์ (วันที่ 20 ก.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 1 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 2 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 3 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 4 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 5 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 6 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 7 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 8 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 9 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 10 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 11 ต.ค. 2562)
- วงดุริยางค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้าร่วมกิจกรรม Chiang Mai Youth Musical 2019 (วันที่ 12 ต.ค. 2562)
- วงดุริยางค์เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในงานสถาปนาคณะกรรมการศิษย์เก่ามงฟอร์ต ณ หอประชุม St.Joseph Hall โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (วันที่ 26 ต.ค. 2562)
- งานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาวงดุริยางค์ร่วมกับงานเครื่องสายตะวันตก (วันที่ 8 พ.ย. 2562)
- ประชุมนำเสนอแผนพัฒนาวงดุริยางค์และแผนพัฒนางานเครื่องสายตะวันตก (วันที่ 8 พ.ย. 2562)
- นักเรียนดุริยางค์ประถม เข้าร่วมแสดงต้อนรับการประชุมชี้แจงผู้ปกครองและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 15 พ.ย. 2562)
- วงดุริยางค์เข้าร่วมแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2019 (วันที่ 18 ธ.ค. 2562)
- วงดุริยางค์เข้าร่วมแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2019 (วันที่ 19 ธ.ค. 2562)
- วงดุริยางค์เข้าร่วมแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2019 (วันที่ 20 ธ.ค. 2562)
- วงดุริยางค์เข้าร่วมแสดงพิธีเปิดวันกรีฑาสีประจำปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 17 ม.ค. 2563)
- วงดุริยางค์ร่วมแสดงคอนเสิร์ตนั่งบรรเลง Precious Dream Concert ครั้งที่5 ร่วมกับวงดุริยางค์โรงเรียนเรยีนาเชลี วิทยาลัย (วันที่ 24 ม.ค. 2563)
- วงเครื่องดุริยางค์เข้าร่วมแสดงในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาครั้งที่ 29 (วันที่ 1 ก.พ. 2563)
- นักเรียนวงดุริยางค์ร่วมแสดงคอนเสิร์ต “Thank You For The Music" (วันที่ 8 ก.พ. 2563)
- งานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอสรุปโครงการเข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์ประเทศสิงคโปร์ (วันที่ 13 ก.พ. 2563)
- งานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอสรุปโครงการเข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์ประเทศสิงคโปร์ (วันที่ 13 ก.พ. 2563)
- งานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอสรุปโครงการเข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์ประเทศสิงคโปร์ (วันที่ 19 ก.พ. 2563)
- งานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอสรุปโครงการเข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์ประเทศสิงคโปร์ (วันที่ 19 ก.พ. 2563)
- วงดุริยางค์ร่วมแสดงในงานมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 20 ก.พ. 2563)
- วงดุริยางค์ร่วมแสดงงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 29 ก.พ. 2563)

แผนงาน : สร้างและพัฒนาวงดุริยางค์ที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานดุริยางค์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep