กำหนดการ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประชุมตัวแทนกรรมการผู้ปกครองระดับห้องเรียน และตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้นเรียน

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 3)

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00-15.00 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประชุมตัวแทนกรรมการผู้ปกครองระดับห้องเรียน และตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้นเรียน  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 3)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในแต่ละฝ่ายตามคำร้องขอทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

6.6.1 ศึกษาข้อมูลหนังสือเข้าขอใช้บริการสถานที่จากหน่วยงานภายนอกปีที่ผ่านมา

6.6.2 ศึกษาข้อมูลการจัดกิจกรรมของโรงเรียนจากฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียนปีที่ผ่านมา

6.6.2 วางแผนในการให้บริการสถานที่

6.6.3 ให้บริการอาคารสถานที่ต่อหน่วยงานภายในและภายนอก

6.6.4 ติดตามการขอใช้บริการ

6.6.5 สรุปผลการติดตาม ประเมินผลและวางแผนในการดำเนินการครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในแต่ละฝ่ายตามคำร้องขอทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
- สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประชุมตัวแทนกรรมการผู้ปกครองระดับห้องเรียน และตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้นเรียน (วันที่ 12 ก.ค. 2562)
- บริษัท นาวิน โปรดักชั่น จำกัด ใช้สถานที่สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์เพลง "แขกไปใครมา" (วันที่ 26 ต.ค. 2562)
- สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประชุมตัวแทนผู้ปกครอง (วันที่ 15 พ.ย. 2562)
- บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล "น้ำดื่มสิงห์ 3x3 BASKETBALL CUP 2019" (วันที่ 16 พ.ย. 2562)
- กองกำกับการสืบสวน1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและกีฬาเซปักตะกร้อ (วันที่ 7 ธ.ค. 2562)
- สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัยจัดกิจกรรมฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีอันดีงามกับสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา (วันที่ 11 ธ.ค. 2562)
- วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าเยี่ยมชมโครงการ Cellular Beam อาคาร Saint Gabriel (วันที่ 13 ธ.ค. 2562)
- โรงเรียนสันติศึกษาจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 19 ม.ค. 2563)
- สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัยจัดงานประเพณี "ปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 29" (วันที่ 1 ก.พ. 2563)

แผนงาน : ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep