กำหนดการ

วันที่ 8 สิงหาคม 2562

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 7/2562

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.30-15.45

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 6 มิ.ย. 2562)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 13 มิ.ย. 2562)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 5/2562 (วันที่ 4 ก.ค. 2562)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 6/2562 (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 7/2562 (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 8/2562 (วันที่ 22 ส.ค. 2562)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 8/2562 (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 9/2562 (วันที่ 20 ก.ย. 2562)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 10/2562 (วันที่ 24 ต.ค. 2562)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 13/2562 (วันที่ 4 ธ.ค. 2562)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 14/2562 (วันที่ 9 ม.ค. 2563)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 15/2562 (วันที่ 23 ม.ค. 2563)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 16/2562 (วันที่ 6 ก.พ. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep