กำหนดการ

วันที่ 8 สิงหาคม 2562

รับการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2562

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-12.00 รับการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2562  ห้องประชุม 2 อาคารสามัคคีนฤมิต
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 การขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 การขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
- รับการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2562 (วันที่ 8 ส.ค. 2562)

แผนงาน : ประสานและดำเนินการด้านเอกสารตามระเบียบของทางราชการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประสานราชการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep