กำหนดการ

วันที่ 15 สิงหาคม 2562

งานกีฬา ขอพบผู้อำนวยการนำเสนอข้อมูลใบเขียวและแบบเสื้อกรีฑาสี แบบเหรียญกรีฑา ประจำปี 2562

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-09.30 งานกีฬา ขอพบผู้อำนวยการนำเสนอข้อมูลใบเขียวและแบบเสื้อกรีฑาสี แบบเหรียญกรีฑา ประจำปี 2562  อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep