กำหนดการ

วันที่ 18 สิงหาคม 2562

งานกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพสัปดาห์ที่ 1การแข่งขันฟุตบอล U12 Northern Youth League 2019

สถานที่ สนามกีฬา(สนามฟุตบอล )

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00-17.00

งานกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพสัปดาห์ที่ 1 การแข่งขันฟุตบอล U12 Northern Youth League 2019

 สนามกีฬา(สนามฟุตบอล )
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : กีฬาฟุตบอล กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่


แผนงาน : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep