กำหนดการ

วันที่ 27 สิงหาคม 2562

งานกีฬาส่งนักกีฬาแบดมินตัน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562

สถานที่ ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน งานกีฬาส่งนักกีฬาแบดมินตัน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562  ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
Save to Word
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : -กีฬาแบดมินตัน


แผนงาน : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep