กำหนดการ

วันที่ 28 สิงหาคม 2562

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รายการ ฉงซินคัพ ประจำปี 2562

สถานที่ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จังหวัดเชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รายการ ฉงซินคัพ ประจำปี 2562  โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จังหวัดเชียงใหม่
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : -กีฬาเทเบิลเทนนิส


แผนงาน : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep