กำหนดการ

วันที่ 18 กันยายน 2562

งานกีฬาถ่ายภาพแสดงความยินกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ]

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-08.35 งานกีฬาถ่ายภาพแสดงความยินกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562  หน้าวัดน้อยพระเมตตา
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : -กีฬากอล์ฟ


แผนงาน : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
  
Keep