กำหนดการ

วันที่ 26 กันยายน 2562

แจกนมโรงเรียน ชั้นป.5

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (โรงอาหารนักเรียน)

เวลา กิจกรรม สถานที่
14.45-16.20

แจกนมโรงเรียน ชั้นป.5

 อาคาร Saint Gabriel (โรงอาหารนักเรียน)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : บริการอาหารประจำนักเรียนจำหน่ายอาหารและบริการจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ ตามแผนงานและการมอบหมายของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานโภชนาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
  
Keep