กำหนดการ

วันที่ 26 ตุลาคม 2562

นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในงานสถาปนาคณะกรรมการศิษย์เก่ามงฟอร์ต

สถานที่ ณ หอประชุม St.Joseph Hall โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.00-12.00 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในงานสถาปนาคณะกรรมการศิษย์เก่ามงฟอร์ต  ณ หอประชุม St.Joseph Hall โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 044 ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมบรรเลง26.10.62.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

6.2.1 รับคำสั่ง/นโยบาย/หนังสือเข้าจากผู้บังคับบัญชา     

6.2.2 วางแผนการการพัฒนาและเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

6.2.3 ประชุมผู้ฝึกสอน หัวหน้าเซคชั่น เพื่อเตรียมแบบฝึกหัดและเพลงที่ต้องใช้ในแสดงในงานต่าง ๆ 

6.2.4 ทำการฝึกซ้อมตามขั้นตอนของวงเครื่องสายตะวันตก

6.2.5 การเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ 

6.2.6 ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ   

6.2.7 สรุปผลและนำผลไปพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในการแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 25 พ.ค. 2562)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก บรรเลงในงานกิจกรรมพันธสัญญา (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบันทึกเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์วงดนตรีคลาสสิกเยาวชนภาคเหนือ (วันที่ 16 ก.ค. 2562)
- นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมซ้อมใหญ่กับวงดนตรีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมแสดงคอนเสิร์ตประจำปีวงดนตรีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (วันที่ 27 ก.ค. 2562)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกร่วมแสดงงานโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (วันที่ 28 ก.ค. 2562)
- นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมทำกิจกรรม Achira Trio Workshop (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมแสดงในงาน New North Expo 2019 Food & Lifestyle (วันที่ 24 ส.ค. 2562)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมบรรเลงเพลงในงาน วันเยาวชนแห่งชาติ (วันที่ 14 ก.ย. 2562)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในงานสถาปนาคณะกรรมการศิษย์เก่ามงฟอร์ต (วันที่ 26 ต.ค. 2562)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมแสดงต้อนรับการประชุมชี้แจงผู้ปกครองและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 15 พ.ย. 2562)
- นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมซ้อมใหญ่ในงานคืนสู่เหย้าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ (วันที่ 28 พ.ย. 2562)
- นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมซ้อมใหญ่ในงานคืนสู่เหย้าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ (วันที่ 29 พ.ย. 2562)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมบรรเลงเพลงในงานคืนสู่เหย้าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพฉลองครบรอบ45ปี (วันที่ 30 พ.ย. 2562)
- วงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2019 (วันที่ 18 ธ.ค. 2562)
- วงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2019 (วันที่ 19 ธ.ค. 2562)
- วงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2019 (วันที่ 20 ธ.ค. 2562)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมบรรเลงเพลงในงานคริสต์มาสของโรงแรม ณ นิรันดร์ โรแมนติค บูทิค รีสอร์ท (วันที่ 24 ธ.ค. 2562)
- นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมบรรเลงเพลง ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 17 (วันที่ 19 ม.ค. 2563)
- วงเครื่องสายตะวันตก ร่วมแสดงคอนเสิร์ต Precious Dream Concert ครั้งที่ 5 (วันที่ 24 ม.ค. 2563)
- วงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมแสดงในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาครั้งที่ 29 (วันที่ 1 ก.พ. 2563)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกบรรเลงเพลงในงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 29 ก.พ. 2563)

แผนงาน : สร้างและพัฒนาวงเครื่องสายตะวันตกที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานเครื่องสายตะวันตก


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep