กำหนดการ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ประชุมชี้แจงผู้ปกครองและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-08.30

ลงทะเบียน

 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
08.30-08.45 เปิด VDO แนะนำโรงเรียน  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
08.45-09.25 ผู้อำนวยการแจ้งนโยบายโรงเรียน  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
09.25-09.35 หัวหน้าฝ่ายวิชาการชี้แจงแนวทางการเก็บรวบรวมความพร้อมนักเรียน  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
09.35-09.45 แนะนำโครงการ MCP Genius Kids (MATH)  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
09.45-09.55

แนะนำ บัตรเครดิตกสิกร CGA

 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
09.55-10.00 นักเรียนพิธีกรชี้แจงผู้ปกครองก่อนลงตามฐาน  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
10.00-11.00 ฐานต่างๆ  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- ป.1 อนุมัติที่จอดรถ 70 คัน.jpg
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.17.6 ประชุมชี้แจงผู้ปกครองและเยี่ยมชมโรงเรียน (วันที่​ 15 พ.ย. 2562)


แผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep