กำหนดการ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-08.30 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าแถว เคารพธงชาตินักเรียนขึ้นชั้นเรียน เริ่มเรียน คาบที่ 1  ใต้ถุนอาคารมงฟอร์ต สนามฟุตซอล ศาลามารีย์
09.00-10.00

- เริ่มแผนการฝึกซ้อมเวลา 09.00 น. โดยเปิด Sound แผ่นดินไหว 45 วินาที

- มีการประกาศจากประชาสัมพันธ์ “ขณะนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวให้หลบอยู่ในพื้นที่ที่แข็งแรงและปลอดภัย” ให้นักเรียนและครูหลบในที่ปลอดภัยประมาณ 20 วินาที

- มีการประกาศจากประชาสัมพันธ์ “ขณะนี้เหตุแผ่นดินไหวได้สิ้นสุดลงแล้ว ขอให้ครูประจำชั้นนำนักเรียนไปจุดรวมพล”

- ครูประจำชั้นเช็คจำนวนนักเรียน ถ้าครบให้ชูใบเขียว ถ้าไม่ครบให้ชูใบแดง ครูประจำชั้นแจ้งคณะกรรมการบริหารระดับชั้นทราบ เพื่อทางคณะกรรมการบริหารระดับชั้นรายงานต่อผู้อำนวยการ ทีมอพยพ และทีมค้นหา ดำเนินการค้นหาผู้บาดเจ็บ และผู้ติดอยู่บนอาคาร และพาผู้บาดเจ็บส่งฝ่ายพยาบาล

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
09.00-10.00

- ชุดควบคุมเพลิง ได้เข้าปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้น แต่ไม่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ และพบนักเรียนไม่สามารถลงจากอาคารมงฟอร์ตได้ จึงโทรศัพท์แจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง 

- ผู้อำนวยการดับเพลิง แจ้งประชาสัมพันธ์ไม่สามารถดับเพลิงได้

- ประชาสัมพันธ์โทรแจ้งไปยังฝ่ายป้องกันบรรณเทาสาธาณภัย 199 หรือ 053-234444

- ฝ่ายป้องกันบรรณเทาสาธาณภัย เข้ามาดำเนินการดับเพลิง พร้อมให้การช่วยเหลือนักเรียนและครูที่ติดอยู่บนอาคารมงฟอร์ต

- เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- S__5963875.jpg
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8 กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้

6.8.1 วางแผนและประชุม  คณะกรรมการดำเนินงาน      

6.8.2 มอบหมายงาน         

6.8.3 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 

6.8.4 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม 

6.8.5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

6.8.6 กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรม    

6.8.7 ประเมินการจัดกิจกรรม 

6.8.8 สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรม         

6.8.9 นำผลการประเมินไป 

ปรับปรุงใช้ในการอบรมปีต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8 กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้
- 6.8 กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- ฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 15 ต.ค. 2562)
- ซ้อมรับสถานการณ์จากอัคคีภัยและแผ่นดินไหว (วันที่ 2 พ.ย. 2562)
- การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2562 (วันที่ 6 พ.ย. 2562)
- สิ้นสุด 6.8 กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการจราจรและดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep