กำหนดการ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ซ้อมการจัดกิจกรรมพาผู้ปกครองนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เยี่ยมชมโรงเรียน

สถานที่ จุดลงทะเบียนบริเวณด้านข้างศาลามารีย์ฝั่งโรงอาหาร

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-10.00 ซ้อมการจัดกิจกรรมพาผู้ปกครองนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เยี่ยมชมโรงเรียน  จุดลงทะเบียนบริเวณด้านข้างศาลามารีย์ฝั่งโรงอาหาร
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- เสื้อชมรมปี 2561.jpg
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.17.6 ประชุมชี้แจงผู้ปกครองและเยี่ยมชมโรงเรียน (วันที่​ 15 พ.ย. 2562)


แผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep