กำหนดการ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ประชุมตัวแทนโรงเรียนเพื่อแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 5

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่)

เวลา กิจกรรม สถานที่
15.00-16.00

ประชุมตัวแทนโรงเรียนเพื่อแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 5

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep