Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- ประชุมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม (วันที่ 28 พ.ค. 2562)
- คณะเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ (วันที่ 4 มิ.ย. 2562)
- รอง ผบ.ร้อย ตชด.332 พ.ต.ต.มังกร มันทะนา พบงานดูแลนักเรียนในพระราชาชนุเคราะห์ ฯ​ (วันที่ 18 มิ.ย. 2562)
- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ (วันที่ 19 พ.ย. 2562)
แผนงาน : ดูแล กำกับ ติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562)
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ
กำหนดการ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ ห้องประชุมกิจการนักเรียน Montfort College
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.30-10.30

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

 ณ ห้องประชุมกิจการนักเรียน อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562)  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ