กำหนดการ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

งานกีฬานำนักเรียนการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ วงนาคราช แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2562

สถานที่ สระว่ายน้ำธารสวรรค์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน งานกีฬานำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ วงนาคราช แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2562  สระว่ายน้ำธารสวรรค์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 - วันที่ 30 เมษายน 2563)

6.4.1 รับจดหมายจากองค์กรภายนอก

6.4.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.4.4 ประกาศ คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขัน

6.4.5 ดำเนินการฝึกซ้อมนักกีฬา

6.4.6 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 - วันที่ 30 เมษายน 2563)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา (ยิงธนู) (วันที่ 28 พ.ค. 2562)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬากอล์ฟและเทควันโด (วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกีฬาเทควันโด (วันที่ 20 มิ.ย. 2562)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬากอล์ฟ (วันที่ 24 มิ.ย. 2562)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬาหมากรุก (วันที่ 2 ก.ค. 2562)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกีฬาเทควันโด (วันที่ 5 ก.ค. 2562)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา (ยิงธนู) (วันที่ 11 ก.ค. 2562)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกีฬาเทควันโด (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- งานกีฬา เข้าร่วมประชุมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 2 ส.ค. 2562)
- งานกีฬาส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 9 ปี และ 11 ปีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม แข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับ นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนจากประเทศฮ่องกง (วันที่ 3 ส.ค. 2562)
- งานกีฬาส่งนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ 9 ปี และ 11 ปีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม แข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับ นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนจากประเทศ ฮ่องกง (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกีฬาเทควันโด (วันที่ 19 ส.ค. 2562)
- งานกีฬา จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 ( ภาคเหนือ ) ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (วันที่ 24 ส.ค. 2562)
- งานกีฬา จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 ( ภาคเหนือ ) ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (วันที่ 25 ส.ค. 2562)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (วันที่ 28 ส.ค. 2562)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทนนิส (วันที่ 28 ส.ค. 2562)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทนนิส แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส กีฬานักเรียนโรงเรียนระหว่างส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 (วันที่ 5 ก.ย. 2562)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬานักเรียนโรงเรียนระหว่างส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 8 สถาบัน จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (วันที่ 27 ต.ค. 2562)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (วันที่ 11 พ.ย. 2562)
- งานกีฬานำนักเรียนการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ วงนาคราช แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2562 (วันที่ 23 พ.ย. 2562)
- งานกีฬานำนักเรียนการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ วงนาคราช แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2562 (วันที่ 24 พ.ย. 2562)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ต คัพ ครั้งที่ 5 รุ่นอายุ 12 ปี (วันที่ 2 ธ.ค. 2562)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ต คัพ ครั้งที่ 5 รุ่นอายุ 12 ปี (วันที่ 3 ธ.ค. 2562)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ต คัพ ครั้งที่ 5 รุ่นอายุ 12 ปี (วันที่ 4 ธ.ค. 2562)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ต คัพ ครั้งที่ 5 รุ่นอายุ 12 ปี (วันที่ 5 ธ.ค. 2562)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ต คัพ ครั้งที่ 5 รุ่นอายุ 12 ปี (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ต คัพ ครั้งที่ 5 รุ่นอายุ 12 ปี (วันที่ 7 ธ.ค. 2562)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ต คัพ ครั้งที่ 5 รุ่นอายุ 12 ปี (วันที่ 10 ธ.ค. 2562)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬายิงธนูและกีฬาเทควันโด (วันที่ 9 ม.ค. 2563)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา (วันที่ 30 ม.ค. 2563)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬาเทควันโด (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬาหมากรุกสากล (วันที่ 11 ก.พ. 2563)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬาเทควันโด (วันที่ 12 ก.พ. 2563)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา (วันที่ 19 ก.พ. 2563)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา (วันที่ 25 ก.พ. 2563)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา (วันที่ 26 ก.พ. 2563)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา (วันที่ 27 ก.พ. 2563)
- งานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลกีฬาหมากรุกและหมากฮอสไทย (วันที่ 2 มี.ค. 2563)

แผนงาน : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep