กำหนดการ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

นักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลฉงซินคัพ ครั้งที่ 13

สถานที่ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน นักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลฉงซินคัพ ครั้งที่ 13  โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : - กีฬาฟุตบอลรายการฉงซิน คัพ


แผนงาน : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep