กำหนดการ

วันที่ 9 มกราคม 2563

จัดเก็บหนังสือเข้า เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมการแข่งขัน “กีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7”

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-09.00 จัดเก็บหนังสือเข้า เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมการแข่งขัน “กีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7”  อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ศึกษาและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องโปรแกรมการดูงานในเดือนตุลาคมโครงการ School Break 2019 (วันที่ 30 ก.ค. 2562)
- จัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องการจัดจำหน่ายเนคไทและผ้าพันคอสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (วันที่ 7 ม.ค. 2563)
- จัดเก็บหนังสือเข้า เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมการแข่งขัน “กีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7” (วันที่ 9 ม.ค. 2563)
- ประชาสัมพันธ์ เรื่องเชิญครูชมภาพยนตร์ฟรี!! เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ปี 2563 (วันที่ 13 ม.ค. 2563)
- ศึกษาและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องครูชมภาพยนตร์ฟรี!! เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ปี 2563 (วันที่ 15 ม.ค. 2563)
- สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมสวัสดิการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep