กำหนดการ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อชี้แจงงบประมานการทำใบงานห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ประจำปีการศึกษา 2562

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
10.00-11.00

งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อชี้แจงงบประมานการทำใบงานห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ประจำปีการศึกษา 2562

 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep