กำหนดการ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

วางพวงหรีดงานศพนายแก้ว สมบูรณ์ชัย บิดาพนักงานโรงอาหารนางสายทอง สมบูรณ์ชัย

สถานที่ 47 หมู่ 8 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.เชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
14.00-15.30 วางพวงหรีดงานศพนายแก้ว สมบูรณ์ชัย บิดาพนักงานโรงอาหารนางสายทอง สมบูรณ์ชัย  47 หมู่ 8 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.เชียงใหม่
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : บริการอาหารประจำนักเรียนจำหน่ายอาหารและบริการจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ ตามแผนงานและการมอบหมายของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานโภชนาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep