กำหนดการ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

รับมอบตัวนักเรียนแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-12.00

รับมอบตัวนักเรียนแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
Save to Word
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.18.9 ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนแทรกชั้น

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.18.9 ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนแทรกชั้น
- รับมอบตัวนักเรียนแทรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 25 ก.พ. 2563)

แผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep