กำหนดการ

วันที่ 30 มีนาคม 2563

ประชุมพนักงานโรงอาหาร เบเกอรี่ และมินิมาร์ท

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (ห้องรับประทานอาหารครู)

เวลา กิจกรรม สถานที่
11.00-12.00

ประชุมพนักงานโรงอาหาร เบเกอรี่ และมินิมาร์ท

 อาคาร Saint Gabriel (ห้องรับประทานอาหารครู)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
- ประชุมพนักงานโรงอาหาร (วันที่ 19 ก.ค. 2562)
- ประชุมพนักงานโรงอาหาร เบเกอรี่ และมินิมาร์ท (วันที่ 30 มี.ค. 2563)

แผนงาน : บริการอาหารประจำนักเรียนจำหน่ายอาหารและบริการจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ ตามแผนงานและการมอบหมายของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานโภชนาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep