กำหนดการ

วันที่ 28 ตุลาคม 2563

ประชุมและฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลบุคลากร

สถานที่ สนามกีฬา(สนามฟุตบอล )

เวลา กิจกรรม สถานที่
17.30-19.00 ประชุมและฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลบุคลากร  สนามกีฬา(สนามฟุตบอล )
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 การจัดกิจกรรมด้านการสร้าง ความรักความสามัคคีของบุคลากรโรงเรียน


แผนงาน : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมสวัสดิการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep