กำหนดการ

วันที่ 20 ธันวาคม 2563

นักเรียนเข้าร่วมค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ “Style your STEM #3” ตอน STEM Forensics ประจำปี 2563

สถานที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIS) สวนรุกขชาติ ห้วยแก้ว Green Lake Resort Chiang Mai

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ “Style your STEM #3” ตอน STEM Forensics ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2563  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIS) สวนรุกขชาติ ห้วยแก้ว Green Lake Resort Chiang Mai
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep