กำหนดการ

วันที่ 26 มกราคม 2564

ฝ่ายกิจการนักเรียนมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับหน่วยงานภายนอก

สถานที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่, กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรภาค 5, สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-10.30

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่
10.30-11.00

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ผู้กำกับการ กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรภาค 5

 กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรภาค 5
13.30-14.00

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่

 สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep