กำหนดการ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์ ชุดพละ ชุดพื้นเมือง

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

เวลา รายการ
13:30 - 14:00

เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์ ชุดพละ ชุดพื้นเมือง

สถานที่:อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

ผู้รับผิดชอบ: มิสนิภา ฟองผล

หมายเหตุ: -

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 66.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
- เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดทำรางน้ำฝนอาคารมงฟอร์ ต (วันที่ 6 พ.ค. 2564)
- เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทจำหน่ายเครื่องเล่น และ จัดทำสนามหญ้าเทียม (วันที่ 25 พ.ค. 2564)
- เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดทำรั้วตาข่ายริมน้ำปิง (วันที่ 6 ส.ค. 2564)
- ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดทำรั้วตาข่ายริมน้ำปิง (วันที่ 20 ส.ค. 2564)
- เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครูและบุคลากร (วันที่ 15 ต.ค. 2564)
- เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์ ชุดพละ ชุดพื้นเมือง (วันที่ 10 พ.ย. 2564)
- ประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านจำหน่ายเสื้อกรีฑาสีและบริษัทจำหน่ายระบบเครื่องทำน้ำอุ่น สระว่ายน้ำ (วันที่ 15 ธ.ค. 2564)
- เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านจำหน่ายเสื้อชมรมครูและบุคลากร (วันที่ 11 ก.พ. 2565)
- ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน บริษัทจำหน่ายไอศกรีมประจำปีการศึกษา 2565 และบริษัททำระบบน้ำอุ่น สระว่ายน้ำ (วันที่ 8 มี.ค. 2565)
- เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทให้บริการอินเตอร์เน็ต และร้านตัดชุดสูทสำหรับครูและบุคลากร และรับฟังการติดตั้งระบบทำน้ำอุ่นสระว่ายน้ำ (วันที่ 1 เม.ย. 2565)

แผนงาน : บริหารจัดการด้านงานจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานจัดซื้อ-จัดจ้าง


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep