กำหนดการ

วันที่ 20 ธันวาคม 2564

ผู้อำนวยการโรงเรียนเเละคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เเละผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สถานที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-12.00

ผู้อำนวยการโรงเรียนเเละคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เเละผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 ร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญกับบุคคล หน่วยงาน องค์กร เนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น งานรับตำแหน่งใหม่ งานเกษียณอายุราชการ งานกงสุลจีน งานวันเกิดบุคคลสำคัญ งานแสดงความยินดีกับโรงเรียน/หน่วยงาน/องค์กรภายนอกในโอกาสต่างๆ เปิดอาคารสำนักงานใหม่ งานทำบุญบำเพ็ญกุศล บุคคล/ศิษย์เก่า/ครูอาวุโสที่เสียชีวิต

6.5.1 วางแผนการไปร่วมแสดงความยินดีร่วมทำบุญ  สวัสดีปีใหม่ บุคคล หน่วยงาน องค์กรในจังหวัดเชียงใหม่

6.5.2 ทำเรื่องเบิกงบประมาณในการจัดซื้อ

6.5.3 จัดซื้อของที่ระลึก กระเช้า

6.5.4 นำไปมอบให้กับบุคคล หน่วยงาน องค์กรในจังหวัดเชียงใหม่

6.5.5 ติดตามการบันทึกภาพการร่วมแสดงความยินดี สวัสดีปีใหม่ บุคคล หน่วยงาน องค์กรในจังหวัดเชียงใหม่

6.5.6 ประเมิน สรุปผล และนำผลไปวางแผนการพัฒนาครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 ร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญกับบุคคล หน่วยงาน องค์กร เนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น งานรับตำแหน่งใหม่ งานเกษียณอายุราชการ งานกงสุลจีน งานวันเกิดบุคคลสำคัญ งานแสดงความยินดีกับโรงเรียน/หน่วยงาน/องค์กรภายนอกในโอกาสต่างๆ เปิดอาคารสำนักงานใหม่ งานทำบุญบำเพ็ญกุศล บุคคล/ศิษย์เก่า/ครูอาวุโสที่เสียชีวิต
- รองผู้อำนวยการโรงเรียน เเละคณะผู้ร่วมบริหาร วางพวงหรีด เเละร่วมพิธีศพ มาสเตอร์ จำนงค์ ประสพโชคชัย (ครูอาวุโส) (วันที่ 4 ต.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการโรงเรียนเเละคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เเละผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน (วันที่ 20 ธ.ค. 2564)

แผนงาน : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสื่อสารมวลชน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep