กำหนดการ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565

ประชุมพนักงานโรงอาหาร พนักงานร้านค้าสวัสดิการ พนักงานร้านค้าเบเกอรี่ พนักงานร้านกาแฟ

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (โรงอาหารนักเรียน)

เวลา กิจกรรม สถานที่
13:00-13:30

ประชุมพนักงานโรงอาหาร พนักงานร้านค้าสวัสดิการ พนักงานร้านค้าเบเกอรี่ พนักงานร้านกาแฟ

 อาคาร Saint Gabriel (ห้องรับประทานอาหารครู)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
- ประชุมพนักงานโรงอาหาร พนักงานร้านค้าสวัสดิการ พนักงานร้านค้าเบเกอรี่ พนักงานร้านกาแฟ (วันที่ 14 พ.ค. 2565)

แผนงาน : บริการอาหารประจำนักเรียนจำหน่ายอาหารและบริการจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ ตามแผนงานและการมอบหมายของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานโภชนาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep