กำหนดการ

วันที่ 2 มกราคม 2566

หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
ตลอดวัน

หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: ม.สิทธิพงศ์ ขันหล้า

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- หยุดวันอาสาฬหบูชา (วันที่ 13 ก.ค. 2565)
- หยุดวันเข้าพรรษา (วันที่ 14 ก.ค. 2565)
- วันหยุดพิเศษตามมติ ครม. (วันที่ 15 ก.ค. 2565)
- หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 (วันที่ 28 ก.ค. 2565)
- วันหยุดพิเศษตามมติ ครม (วันที่ 29 ก.ค. 2565)
- หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 12 ส.ค. 2565)
- สอนกิจกรรม MCP builder club (October course) (วันที่ 10 ต.ค. 2565)
- หยุดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 13 ต.ค. 2565)
- วันหยุดพิเศษตามมติ ครม. (วันที่ 14 ต.ค. 2565)
- หยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันที่ 24 ต.ค. 2565)
- หยุด​วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 5 ธ.ค. 2565)
- หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 12 ธ.ค. 2565)
- หยุดวันคริสต์มาส (วันที่ 26 ธ.ค. 2565)
- หยุดวันคริสต์มาส (วันที่ 27 ธ.ค. 2565)
- หยุดวันคริสต์มาส (วันที่ 28 ธ.ค. 2565)
- หยุดวันคริสต์มาส (วันที่ 29 ธ.ค. 2565)
- วันหยุดพิเศษตามมติ ครม. (วันที่ 30 ธ.ค. 2565)
- หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 2 ม.ค. 2566)
- หยุดวันครู (วันที่ 16 ม.ค. 2566)
- หยุดวันสงกรานต์ (วันที่ 13 เม.ย. 2566)
- หยุดวันสงกรานต์ (วันที่ 14 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดระบบให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประเภทดิจิตอล และโสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep