กำหนดการ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อแจ้งวัตุประสงค์ของการจัดกิจกรรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2565

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
10:00-11:30

ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อแจ้งวัตุประสงค์ของการจัดกิจกรรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2565

 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep