กำหนดการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2565

ประชุมทีมงานเทคโน และ ทีมงานสื่อสารมวลชน

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)

เวลา รายการ
09:00 - 10:00

ประชุมทีมงานเทคโน และ ทีมงานสื่อสารมวลชน

- จัดทำวิดีโอและภาพนิ่ง

สถานที่:อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)

ผู้รับผิดชอบ: ม.บรรจง ปิยศทิพย์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
- ประชุมทีมงานเทคโน และ ทีมงานสื่อสารมวลชน (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)

แผนงาน : จัดระบบให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประเภทดิจิตอล และโสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep