กำหนดการ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

งานกีฬาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 6 คน ต่อต้านยาเสพติดสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

สถานที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

งานกีฬาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 6 คน ต่อต้านยาเสพติดสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565  เพิ่มกิจกรรม

 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกับหน่วยงานภายนอก

6.4.7 สรุปผลการแข่งขันเพื่อประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนและสรุปเพื่อจัดทำสถิติการแข่งขันต่อไป

6.4.8 ส่งต่อรายชื่อนักเรียนให้กับงานพัฒนาศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อดำเนินการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันต่อตามลำดับ

6.4.9 ประเมินและสรุปผลการดำเนินการ

6.4.10 จัดเก็บเป็นข้อมูลเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกับหน่วยงานภายนอก
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากล (วันที่ 23 พ.ค. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬากอล์ฟ (วันที่ 24 พ.ค. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (วันที่ 30 พ.ค. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากล (วันที่ 9 มิ.ย. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (วันที่ 17 มิ.ย. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด (วันที่ 23 มิ.ย. 2565)
- งานกีฬาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 6 คน ต่อต้านยาเสพติดสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา (วันที่ 29 มิ.ย. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา (วันที่ 6 ก.ค. 2565)

แผนงาน : จัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep