กำหนดการ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2555

คณะนักร้องประสาเสียงซ้อมใหญ่การแสดงคอนเสิร์ต Requiem for the Mother of Songs

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา รายการ
10.00 - 17.00 ซ้อมใหญ่ร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียงประมาณ 300 คน วงออเครสต้าประมาณ 100 คน

สถานที่:หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ: ม.ศุภมิตร ประสบเกียรติ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

 

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

6.1 รับสมัครนักร้องประสานเสียงและคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการขับร้องฯเข้าเป็นสมาชิกคณะนักร้องฯ

6.2 ประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้นักเรียนเข้าร่วมการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

6.2 ฝึกซ้อมทักษะการขับร้องประสานเสียงเบื้องต้น

6.3 เลือกเพลงที่จะใช้ในการแข่งขัน/จัดซื้อ/เรียบเรียงเสียงประสาน

6.4 ออกแบบและตัดชุดสำหรับการแสดงและการแข่งขัน

6.4เริ่มฝึกซ้อมเพลงที่จะใช้ในการแข่งขัน

 

6.4 ติดต่อประสานงานกับฝ่ายจัดการแข่งขัน 6th International Choir Festival Pattaya, Thailandเพื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

6.5 เข้าค่ายเก็บตัว Music camp  

( เชิญวิทยากรพิเศษมาสอน )

6.6 จัดการแสดงบนเวทีเหมือนจริงก่อนการแข่งขัน

6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- การประชุมผู้ปกครองเรื่องการแข่งขันที่พัทยา (วันที่ 19 พ.ค. 2555)
- อบรมฝึกซ้อมประสานเสียงโดยวิทยากร ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์ (วันที่ 25 พ.ค. 2555)
- อบรมฝึกซ้อมประสานเสียงโดยวิทยากร ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์ (วันที่ 26 พ.ค. 2555)
- อบรมฝึกซ้อมประสานเสียงโดยวิทยากร ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์ (วันที่ 27 พ.ค. 2555)
- เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา รับฟังการฝึกซ้อมของคณะนักร้องประสานเสียง (วันที่ 8 มิ.ย. 2555)
- อบรมฝึกซ้อมประสานเสียง(ครั้งที่3)วิทยากรโดย ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์ (วันที่ 15 มิ.ย. 2555)
- อบรมฝึกซ้อมประสานเสียง(ครั้งที่3)วิทยากรโดย ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์ (วันที่ 16 มิ.ย. 2555)
- อบรมฝึกซ้อมประสานเสียง(ครั้งที่3)วิทยากรโดย ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์ (วันที่ 17 มิ.ย. 2555)
- งานคณะนักร้องประสานเสียงขอพบภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชาเรื่องรายงานการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันประสานเสียง Pattaya (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา รับฟังการซ้อมใหญ่ของคณะนักร้องประสานเสียง (วันที่ 28 มิ.ย. 2555)
- คณะนักร้องประสานเสียงแสดงเนื่องวันสุนทรภู่ (เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันที่พัทยา) (วันที่ 29 มิ.ย. 2555)
- อบรมฝึกซ้อมประสานเสียง(ครั้งที่4)วิทยากรโดย ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์ (วันที่ 30 มิ.ย. 2555)
- อบรมฝึกซ้อมประสานเสียง(ครั้งที่4)วิทยากรโดย ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์ (วันที่ 1 ก.ค. 2555)
- เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ร่วมให้โอวาทคณะนักร้องประสานเสียงเพื่อเดินทางไปแข่งขันประสานเสียง ณ พัทยา (วันที่ 19 ก.ค. 2555)
- นักร้องประสานเสียงเข้าร่วมการแข่งขันประสานเสียง 5th International Choir Festival (วันที่ 20 ก.ค. 2555)
- นักร้องประสานเสียงเข้าร่วมการแข่งขันประสานเสียง 5th International Choir Festival (วันที่ 21 ก.ค. 2555)
- คณะนักร้องประสาเสียงซ้อมการแสดงคอนเสิร์ต Requiem for the Mother of Songs (วันที่ 23 ก.ค. 2555)
- คณะนักร้องประสาเสียงซ้อมใหญ่การแสดงคอนเสิร์ต Requiem for the Mother of Songs (วันที่ 23 ก.ค. 2555)
- คณะนักร้องประสาเสียงแสดงคอนเสิร์ต Requiem for the Mother of Songs (วันที่ 24 ก.ค. 2555)
- คณะนักร้องประสาเสียงแสดงคอนเสิร์ต Requiem for the Mother of Songs (วันที่ 25 ก.ค. 2555)
- เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ร่วมต้อนรับคณะนักร้องประสานเสียง (วันที่ 26 ก.ค. 2555)
- งานคณะนักร้องประสานเสียงขอพบภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชาเรื่องรายงานการเข้าร่วมการแข่งขันประสานเสียง (วันที่ 31 ก.ค. 2555)

แผนงาน : -

โครงการ : โครงการเข้าร่วมการแข่งขันการขับร้องประสานเสียง 6th International Choir Festival Pattaya


หน่วยงาน : งานนักร้องประสานเสียง


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep