กำหนดการ

วันที่ 3 กันยายน 2556

ผู้อำนวยการ เเละคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียน ร่วมพิธีศพเเละวางพวงหรีด คุณปกรณ์ บูรณุปกรณ์

สถานที่ วัดเจย์ดีหลวง

เวลา กิจกรรม สถานที่
10.00-11.00 ผู้อำนวยการ เเละคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียน ร่วมพิธีศพเเละวางพวงหรีด คุณปกรณ์ บูรณุปกรณ์  วัดเจย์ดีหลวง
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.11 การประชาสัมพันธ์โรงเรียน โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง

6.13.1 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน

6.13.2 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการแจ้งกำหนดการกิจกรรมที่จัดขึ้น

6.13.3 ตรวจเช็ควันเวลาในการจัดกิจกรรม

6.13.4 ขอข้อมูลเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรม

6.13.5 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการบันทึกกิจกรรมต่างๆ

6.13.6 ตรวจเช็คอุปกรณ์ถ่ายภาพ

6.13.7 จัดซื้อ

6.13.8 ซ่อมแซม อุปกรณ์ที่ชำรุด

6.13.9 บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ

(ร่วมแสดงความยินดีกับบุคคล หน่วยงาน องค์กร เนื่องในโอกาสต่างๆ (เช่น งานรับตำแหน่งใหม่ งานเกษียณข้าราชการ งานกงสุลจีน งานวันเกิดบุคคลสำคัญ งานแสดงความยินดีของโรงเรียนที่ได้รับโรงเรียนพระราชทาน เปิดอาคารสำนักงานใหม่ งานทำบุญบำเพ็ญกุศลครูอาวุโสที่เสียชีวิต แสดงความยินดีสื่อมวลชน)

6.13.10 ตรวจเช็คความถูกต้องของทั้งข้อมูลและรูปภาพกิจกรรม

6.13.11 คัดเลือกรูปภาพกิจกรรมในการนำเสนอ

6.13.12 จัดรูปแบบและช่องทางการนำเสนอ

6.13.13 นำเสนอตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของโรงเรียน

(เว็บไซด์ ของโรงเรียน, สื่อหนังสือพิมพ์, สื่อวิทยุ, และโทรทัศน์)

6.13.14 สรุปผลการปฏิบัติงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.11 การประชาสัมพันธ์โรงเรียน โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง
- 6.11 การประชาสัมพันธ์โรงเรียน โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- ร่วมพิธีมิสซาเปิดและเสกอาคารอนุสรณ์ 80 ปี เรยีนาฯ (วันที่ 28 มิ.ย. 2556)
- ร่วมพิธีมิสซาเปิดและเสกอาคารอนุสรณ์ 80 ปี เรยีนาฯ (วันที่ 28 มิ.ย. 2556)
- ผู้บริหารร่วมพิธีมิสซาเปิดและเสกอาคารอนุสรณ์ 80 ปี เรยีนาฯ (วันที่ 28 มิ.ย. 2556)
- ถ่ายภาพนักเรียนตกค้าง (วันที่ 7 ส.ค. 2556)
- ถ่ายภาพนักเรียนตกค้าง (วันที่ 8 ส.ค. 2556)
- กราบเรียนเชิญ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ร่วมประชุม เรื่อง การคัดเลือกซื้อสารคดีและภาพยนต์เตรียมพร้อมคลังสื่อและห้องสมุดออนไลน์ (วันที่ 22 ส.ค. 2556)
- เรียนเชิญ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการ ร่วมพิธีศพ เเละวางพวงหรีด คุณปกรณ์ บูรณุปกรณ์ (วันที่ 3 ก.ย. 2556)
- ผู้อำนวยการ เเละคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียน ร่วมพิธีศพเเละวางพวงหรีด คุณปกรณ์ บูรณุปกรณ์ (วันที่ 3 ก.ย. 2556)
- ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 10 ต.ค. 2556)
- ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 11 ต.ค. 2556)
- ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 14 ต.ค. 2556)
- ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 15 ต.ค. 2556)
- ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 16 ต.ค. 2556)
- เปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 17 ต.ค. 2556)
- หยุดวันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2556)
- หยุดวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 5 ธ.ค. 2556)
- หยุดวันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 10 ธ.ค. 2556)
- หยุดช่วงวันคริสต์มาส (วันที่ 25 ธ.ค. 2556)
- หยุดช่วงวันคริสต์มาส (วันที่ 26 ธ.ค. 2556)
- หยุดช่วงวันคริสต์มาส (วันที่ 27 ธ.ค. 2556)
- หยุดช่วงวันส่งท้่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (วันที่ 30 ธ.ค. 2556)
- หยุดช่วงวันส่งท้่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (วันที่ 31 ธ.ค. 2556)
- หยุดช่วงวันส่งท้่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (วันที่ 1 ม.ค. 2557)
- หยุดวันครู (วันที่ 16 ม.ค. 2557)
- หยุดเรียนวันครู (วันที่ 16 ม.ค. 2557)
- หยุดวันงานการศึกษาเอกชน (วันที่ 10 ก.พ. 2557)
- ทีมรายการสารคดี ล้านนา ล้านคำ ชุดวิถีชีวิตสองฝั่งน้ำ บันทึกเทปรายการเเละสัมภาษณ์ มาสเตอร์ นิรันดร ศรีวรกุล (วันที่ 13 ก.พ. 2557)
- หยุดวันมาฆบูชา (วันที่ 14 ก.พ. 2557)
- หยุดชดเชยวันจักรี (วันที่ 7 เม.ย. 2557)
- หยุดวันสงกรานต์ (วันที่ 14 เม.ย. 2557)
- หยุดวันสงกรานต์ (วันที่ 15 เม.ย. 2557)
- 6.11 การประชาสัมพันธ์โรงเรียน โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง (วันที่ 30 เม.ย. 2557)

แผนงาน : สื่อสาร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดการและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสื่อสารมวลชน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep