กำหนดการ

วันที่ 16 ธันวาคม 2556

ผู้อำนวยการ เเละคณะผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเเผนกประถม ร่วมเคารพศพ เเละวางพวงหรีด พิธีศพมารดาหม่อมหลวงจักรีพันธ์ ศุขสวัสดิ ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ของโรงเรียน

สถานที่ วัดป่าเเพ่ง

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.15-10.30 ผู้อำนวยการ เเละคณะผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเเผนกประถม ร่วมเคารพศพ เเละวางพวงหรีด พิธีศพมารดาหม่อมหลวงจักรีพันธ์ ศุขสวัสดิ ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ของโรงเรียน  วัดป่่าเเพ่ง
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.12 สร้างความพันธ์อันดีต่อหน่วยงานต่างๆ ของทางราชการและเอกชนที่โรงเรียนต้องติดต่อประสานงานอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดมา

6.14.1 ประชุมคณะกรรมการวางแผน การดำเนินงาน

6.14.2 สำรวจข้อมูลหน่วยงาน

6.14.3 รวบรวมรายชื่อหน่วยงานต่างๆ  ที่ทางโรงเรียนมีการติดต่อประสานงาน

6.14.4 จัดลำดับในการมอบของที่ระลึก

6.14.5 จัดเตรียมของขวัญ ของที่ระลึก  ให้กับหน่วยงาน  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่  เป็นต้น

6.14.6 นำของขวัญ มอบให้กับหน่วยงานต่างๆ

6.14.7 บันทึกภาพ และนำเสนอข่าวสารให้ทราบโดยทั่วกัน

6.14.8 สรุปผลการปฏิบัติงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.12 สร้างความพันธ์อันดีต่อหน่วยงานต่างๆ ของทางราชการและเอกชนที่โรงเรียนต้องติดต่อประสานงานอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดมา
- 6.12 สร้างความพันธ์อันดีต่อหน่วยงานต่างๆ ของทางราชการและเอกชนที่โรงเรียนต้องติดต่อประสานงานอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดมา (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- ถ่ายภาพนัักเรียนป.4 ประจำปีการศึกษา 2556 และนักเรียนตกค้าง (วันที่ 30 พ.ค. 2556)
- ถ่ายภาพนัักเรียนป.4 ประจำปีการศึกษา 2556 และนักเรียนตกค้าง (วันที่ 3 มิ.ย. 2556)
- ถ่ายภาพนัักเรียนแทรกชั้นและตกค้าง ประจำปีการศึกษา 2556 (วันที่ 4 มิ.ย. 2556)
- ถ่ายภาพนักการและพนักงานโรงอาหาร (วันที่ 10 มิ.ย. 2556)
- ถ่ายภาพนักการและพนักงานโรงอาหาร (วันที่ 11 มิ.ย. 2556)
- ผู้ร่วมบริหารร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้่าวสู่ปีที่ 23 เชียงใหม่นิวส์ (วันที่ 14 มิ.ย. 2556)
- เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้่าวสู่ปีที่ 23 เชียงใหม่นิวส์ (วันที่ 14 มิ.ย. 2556)
- ขอเรียนเชิญ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีปิดเเข่งขันกีฬายิมนาสติกสัมพันธ์ เชียงใหม่เกมส์ ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 ส.ค. 2556)
- กราบเรียนเชิญ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ร่วมเป็นเกียรติการจัดการเเข่งขันกอล์ฟการกุศล "MCA GOLF CHARITY 2013" (วันที่ 26 ส.ค. 2556)
- คณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมงานฉลองครบรอบ 64 ปี เเห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 27 ก.ย. 2556)
- คณะภราดาและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ซิสเตอร์ มารีอา เรจีนา มณี ภัคเกษม (วันที่ 17 ต.ค. 2556)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ซิสเตอร์ มารีอา เรจีนา มณี ภัคเกษม (วันที่ 17 ต.ค. 2556)
- คุณพิกุลรัตน์ ตัวแทนจากเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ (วันที่ 16 ธ.ค. 2556)
- ผู้อำนวยการ เเละคณะผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเเผนกประถม ร่วมเคารพศพ เเละวางพวงหรีด พิธีศพมารดาหม่อมหลวงจักรีพันธ์ ศุขสวัสดิ ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ของโรงเรียน (วันที่ 16 ธ.ค. 2556)
- คณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมพิธีศพญาติคุณครุหทัยกาญจน์ บัวหนอง (วันที่ 17 ธ.ค. 2556)
- คณะผู้ร่วมบริหาร มอบกระเช้า เเละสวัสดีปีใหม่ หน่วยงานที่โรงเรียนติดต่อประสานงานตลอดปี 2556 (วันที่ 2 ม.ค. 2557)
- คณะผู้ร่วมบริหาร มอบกระเช้า เเละสวัสดีปีใหม่ หน่วยงานที่โรงเรียนติดต่อประสานงานตลอดปี 2556 (วันที่ 3 ม.ค. 2557)
- คุณชัชวาลย์ ศรีมนัส เจ้าของ โครงการ @ Curve community & Education mall (ศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย)ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ (วันที่ 3 ม.ค. 2557)
- คณะผู้ร่วมบริหารของโรงเรียน ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าเยี่ยมคุณทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ขอถือโอกาสร่วมแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งนายกเทศมนตรีฯ (วันที่ 3 ม.ค. 2557)
- คณะผู้ร่วมบริหารของโรงเรียน ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าเยี่ยมคุณทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ขอถือโอกาสร่วมแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งนายกเทศมนตรีฯ (วันที่ 3 ม.ค. 2557)
- คณะผู้ร่วมบริหารของโรงเรียน ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าเยี่ยมคุณทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ขอถือโอกาสร่วมแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งนายกเทศมนตรีฯ (วันที่ 3 ม.ค. 2557)
- คุณชัชวาลย์ ศรีมนัส เจ้าของ โครงการ @ Curve community & Education mall (ศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย)เยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ (วันที่ 3 ม.ค. 2557)
- คุณบุษราคัม เจ้าหน้าที่จากสถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ พร้อมคณะผู้บริหารของทางสถาบันฯ เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ท่านผู้อำนวยการ (วันที่ 7 ม.ค. 2557)
- คุณธิวากร ตัวแทนจากสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ นำคุณคิม จงสถิตย์วัฒนา เจ้าของสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ มาเข้าเยี่ยมคารวะและสวสัดีปีใหม่ท่านผู้อำนวยการ (วันที่ 7 ม.ค. 2557)
- คุณคิม จงสถิตย์วัฒนา เจ้าของสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ มาเยี่ยม เเละสวัสดีปีใหม่ (วันที่ 7 ม.ค. 2557)
- ผู้บริหารของสถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ มาเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ (วันที่ 7 ม.ค. 2557)
- ครูวรรณา ตัวแทนจากโรงเรียนวิชัยวิทยา พร้อมคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนวิชัยวิทยา เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ท่านผู้อำนวยการ (วันที่ 9 ม.ค. 2557)
- คณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนวิชัยวิทยา เยี่ยมเเละสวัสดีปีใหม่ (วันที่ 9 ม.ค. 2557)
- คุณสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมคณะกรรมการ ขอเข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ท่านผู้อำนวยการ (วันที่ 9 ม.ค. 2557)
- คุณสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมคณะกรรมการเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ (วันที่ 9 ม.ค. 2557)
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย บริษัทเวิร์ลด์ บุ๊ค แอนด์ มีเดีย (ร้านสุริวงศ์ บุ๊คเซนเตอร์) ติดต่อเพื่อขอเข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ท่านผู้อำนวยการ (วันที่ 9 ม.ค. 2557)
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย บริษัทเวิร์ลด์ บุ๊ค แอนด์ มีเดีย (ร้านสุริวงศ์ บุ๊คเซนเตอร์) เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ (วันที่ 9 ม.ค. 2557)
- คณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนมอบกระเช้า เเละสวัสดีปีใหม่ หน่วยงานที่โรงเรียนติดต่อประสานงานตลอดปี 2556 (วันที่ 10 ม.ค. 2557)
- เรียนเชิญ ท่านผู้อำนวยการ ภราดาศุภนันท์ ขันทปรีชามอบกระเช้า เเละสวัสดีปีใหม่ หน่วยงานที่โรงเรียนติดต่อประสานงานตลอดปี 2556 (วันที่ 10 ม.ค. 2557)
- ตัวเเทนคณะครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม เเละนักศึกษาจากประเทศจีนร่วมงานเลี้ยงเพื่ออำลาตำแหน่งและฉลองเทศกาลตรุษจีน 2014 (วันที่ 15 ม.ค. 2557)
- ให้การต้อนรับคณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลเเห่งประเทศไทย ในการประชุมสัญจร CGA ประจำปี 2557 (วันที่ 27 ม.ค. 2557)
- คณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมพิธีดำหัวสูมาคาราวะดำหัว สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา (วันที่ 18 เม.ย. 2557)
- สมาคมครูอาวุโส ขอเข้าพบ เพื่อสูมาคาราวะเเละดำหัวท่านผู้อำนวยการ (วันที่ 18 เม.ย. 2557)
- 6.12 สร้างความพันธ์อันดีต่อหน่วยงานต่างๆ ของทางราชการและเอกชนที่โรงเรียนต้องติดต่อประสานงานอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดมา (วันที่ 30 เม.ย. 2557)

แผนงาน : สื่อสาร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดการและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสื่อสารมวลชน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep