กำหนดการ

วันที่ 26 มิถุนายน 2557

คณะผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมทำบุญ และเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมงานศพ นางนิสสัย ครไชยศรี มารดาของ มาสเตอร์มณี ครไชยศรี

สถานที่ ห้องสื่อสารมวลชน

เวลา รายการ
16.00 - 21.00 คณะผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมทำบุญ และเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมงานศพ นางนิสสัย ครไชยศรี มารดาของ มาสเตอร์มณี ครไชยศรี

สถานที่:ณ บ้านพัก บ้านอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ผู้รับผิดชอบ: มิสศิวารักษ์ ถิ่นแสน

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 19.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.12ร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญกับบุคคล หน่วยงาน องค์กร เนื่องในโอกาสต่างๆ (13.3.1)

 

งานรับตำแหน่งใหม่ งานเกษียณข้าราชการ งานกงสุลจีน งานวันเกิดบุคคลสำคัญ งานแสดงความยินดีของโรงเรียนที่ได้รับโรงเรียนพระราชทาน เปิดอาคารสำนักงานใหม่ งานทำบุญบำเพ็ญกุศลครูอาวุโสที่เสียชีวิต แสดงความยินดีสื่อมวลชน)

6.12.1 วางแผนการไปร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญ

6.12.2 ทำเรื่องเบิกงบประมาณ/จัดซื้อ

6.12.3 นำไปมอบให้กับบุคคล หน่วยงาน องค์กร

6.12.4 ติดตามการบันทึกภาพการร่วมแสดงความยินดี และร่วมทำบุญกับบุคคล หน่วยงาน องค์กร เนื่องในโอกาสต่างๆ

6.12.5 ประเมิน สรุปผลและนำผลไปวางแผนการพัฒนาครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.12ร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญกับบุคคล หน่วยงาน องค์กร เนื่องในโอกาสต่างๆ (13.3.1)
- 6.12ร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญกับบุคคล หน่วยงาน องค์กร เนื่องในโอกาสต่างๆ (13.3.1) (วันที่ 14 พ.ค. 2557)
- ตัวแทนผู้ร่วมบริหารร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 24 เชียงใหม่นิวส์ (วันที่ 14 มิ.ย. 2557)
- คณะผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมทำบุญ และเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมงานศพ นางนิสสัย ครไชยศรี มารดาของ มาสเตอร์มณี ครไชยศรี (วันที่ 26 มิ.ย. 2557)
- คณะผู้ร่วมบริหาร และคณะครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมทำบุญ และเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมงานศพ คุณแม่บัวผัน วรรคตอน มารดาของ ครูสุรีย์รัตน์ วรรคตอน (วันที่ 28 มิ.ย. 2557)
- คณะผู้ร่วมบริหาร และคณะครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมทำบุญ และเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมงานศพ คุณแม่บัวผัน วรรคตอน มารดาของ ครูสุรีย์รัตน์ วรรคตอน (วันที่ 29 ส.ค. 2557)
- ขอเรียนเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 29 ส.ค. 2557)
- ผู้อำนวยการ เเละคณะผู้ร่วมบริหารร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 29 ส.ค. 2557)
- คณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียน ร่วมพิธีศพ มาสเตอร์กิตติ คุปตะรัตน์ อดีตครูสอนวิชาดนตรีไทยเเละดนตรีพื้นเมือง (วันที่ 26 ก.ย. 2557)
- ตัวเเทนคณะครู ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติเเละคุณความดีของบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ (วันที่ 30 ก.ย. 2557)
- คณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคล (วันที่ 8 ธ.ค. 2557)
- กราบเรียนเชิญ ท่านผู้อำนวยร่วมงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 (วันที่ 8 ธ.ค. 2557)
- สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการ (วันที่ 5 ม.ค. 2558)
- ท่านผู้อำนวยการ เเละคณะผู้ร่วมบริหารร่วมงานเลี้ยงในโอกาสฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี 2558 (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- ร่วมเเสดงความยินดี ในโอกาสที่หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ เปิดสำนักงานใหม่ (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- 6.12ร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญกับบุคคล หน่วยงาน องค์กร เนื่องในโอกาสต่างๆ (13.3.1) (วันที่ 30 เม.ย. 2558)

แผนงาน : สื่อสาร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดการและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสื่อสารมวลชน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep