กำหนดการ

วันที่ 13 มกราคม 2559

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2559

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

เวลา รายการ
11.00 - 11.30 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2559

สถานที่:อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ

หมายเหตุ:

Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- ข้อมูลนักเรียนให้คณะกรรมการคัดเลือก.docx
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.9 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก

- ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมการประกวด การแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

- พิจารณาเข้าร่วมการประกวดการแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

- ประสานครูที่เกี่ยวข้องในการส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวด การแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

- ส่งแบบตอบรับการประกวด การแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

- ประสาน กำกับ ติดตามการฝึกซ้อม การประกวด การแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

- เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

1) การประกวด

2) การแข่งขัน

3) การร่วมกิจกรรม

- บันทึกผลการประกวดและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาแก้ไขเพื่อฝึกซ้อมในการประกวด การแข่งขันครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.9 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก
- 6.2.9 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- บันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- นักเรียนชมรมรำไทยแสดงรำถวายพระพร "ฟ้อนสดุดีพระมิ่งแม่สิริกิติ์" พิธีเปิดงาน โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ (วันที่ 16 ส.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- นักเรียนรับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2558 ของเทศบาลนครเชียงใหม่ (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- นักเรียน Workshop โครงการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการยอดมนุษย์ฝึกหัด ระดับภูมิภาค (วันที่ 23 ก.ย. 2558)
- ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการยอดมนุษย์ฝึกหัด (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการยอดมนุษย์ฝึกหัด (วันที่ 10 ต.ค. 2558)
- ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการยอดมนุษย์ฝึกหัด (วันที่ 11 ต.ค. 2558)
- ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการยอดมนุษย์ฝึกหัด (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการยอดมนุษย์ฝึกหัด (วันที่ 13 ต.ค. 2558)
- ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการยอดมนุษย์ฝึกหัด (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการยอดมนุษย์ฝึกหัด (วันที่ 15 ต.ค. 2558)
- ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการยอดมนุษย์ฝึกหัด (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการยอดมนุษย์ฝึกหัด (วันที่ 17 ต.ค. 2558)
- ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการยอดมนุษย์ฝึกหัด (วันที่ 18 ต.ค. 2558)
- ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการยอดมนุษย์ฝึกหัด (วันที่ 19 ต.ค. 2558)
- ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการยอดมนุษย์ฝึกหัด (วันที่ 20 ต.ค. 2558)
- ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการยอดมนุษย์ฝึกหัด (วันที่ 21 ต.ค. 2558)
- ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการยอดมนุษย์ฝึกหัด (วันที่ 22 ต.ค. 2558)
- ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการยอดมนุษย์ฝึกหัด (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการยอดมนุษย์ฝึกหัด (วันที่ 24 ต.ค. 2558)
- ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการยอดมนุษย์ฝึกหัด (วันที่ 25 ต.ค. 2558)
- ประชุมกิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 15 (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 (วันที่ 15 ธ.ค. 2558)
- นักเรียนรับเกียรติบัตรเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ของเทศบาลนครเชียงใหม่ (วันที่ 9 ม.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2559 (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- นักเรียนรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม และนักเรียนเข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2559 (วันที่ 19 ก.พ. 2559)
- 6.2.9 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep