กำหนดการ

วันที่ 24 มิถุนายน 2559

ประชุมประจำเดือนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

สถานที่ บ้านเทพฯอาทร

เวลา กิจกรรม สถานที่
17.30-18.30

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ ประชุมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2559

 บ้านเทพฯ อาทร
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 7 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  -

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : ดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ :


หน่วยงาน : งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep