กำหนดการ

วันที่ 8 กันยายน 2560

การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4

สถานที่ สนามกีฬา(สนามฟุตบอล )

เวลา รายการ
16.00 - 18.00 การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4

สถานที่:สนามกีฬา(สนามฟุตบอล )

ผู้รับผิดชอบ: ม.ยุทธนา สุรพันธ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 งานโยกย้าย ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและโสตทัศนูปกรณ์

6.2.1 วางแผนสำรวจ/วิเคราะห์ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและโสตทัศนูปกรณ์

6.2.2 กำหนดช่วงเวลาในการโยกย้ายติดตั้ง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและโสตทัศนูปกรณ์

6.2.3 ดำเนินการโยกย้ายติดตั้ง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและโสตทัศนูปกรณ์

6.2.4 ประเมิน สรุปผลการดำเนินงาน และนำไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 งานโยกย้าย ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและโสตทัศนูปกรณ์
- 6.2 งานโยกย้าย ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและโสตทัศนูปกรณ์ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 งานโยกย้าย ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและโสตทัศนูปกรณ์ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- ติดตั้งและควบคุมเครื่องเสียงสำหรับผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาท เนื่องในวันเปิดภาคเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- เตรียมเครื่องเสียง "ประกวดอ่านบทนำไหว้ครู" (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- เตรียมเครื่องเสียงห้องประชุม "ศึกษาดูงาน เทศบาลแหลมฉบัง" (วันที่ 25 พ.ค. 2560)
- เตรียมเครื่องเสียงศาลามารีย์ "มิสซาเปิดปีการศึกษา" (วันที่ 26 พ.ค. 2560)
- เตรียมเครื่องเสียงห้องประชุม "ชี้แจงโครงการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟรุ่นเยาว์" (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- เตรียมเครื่องเสียง "กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด" (วันที่ 5 มิ.ย. 2560)
- เตรียมเครื่องเสียง "กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด" (วันที่ 5 มิ.ย. 2560)
- เตรียมเครื่องเสียง "กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด" (วันที่ 6 มิ.ย. 2560)
- เตรียมเครื่องเสียงศาลามารีย์ "มอบรางวัลประกวดใส่ทำนองเพลง" (วันที่ 7 มิ.ย. 2560)
- เตรียมเครื่องเสียง "กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด" (วันที่ 7 มิ.ย. 2560)
- ดูสถานที่เตรียมงาน "กิจกรรมพันธสัญญา" (วันที่ 8 มิ.ย. 2560)
- เตรียมเครื่องเสียง "กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด" (วันที่ 8 มิ.ย. 2560)
- เตรียมเครื่องเสียง "กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด" (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- ควบคุมเครื่องเสียงกิจกรรมพันธสัญญา (วันที่ 10 มิ.ย. 2560)
- ควบคุมเครื่องเสียงกิจกรรมพันธสัญญา (วันที่ 11 มิ.ย. 2560)
- เตรียมเครื่องเสียงศาลามารีย์ "ซ้อมพิธีไหว้ครู" (วันที่ 12 มิ.ย. 2560)
- เตรียมเครื่องเสียง "กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด" (วันที่ 12 มิ.ย. 2560)
- เตรียมเครื่องเสียงศาลามารีย์ "ซ้อมพิธีไหว้ครู" (วันที่ 13 มิ.ย. 2560)
- เตรียมเครื่องเสียง "กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด" (วันที่ 13 มิ.ย. 2560)
- เตรียมเครื่องเสียง "กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด" (วันที่ 14 มิ.ย. 2560)
- เตรียมเครื่องเสียงศาลามารีย์ "พิธีไหว้ครู" (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- เตรียมเครื่องเสียง "กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด" (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- เตรียมเครื่องเสียง "กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด" (วันที่ 16 มิ.ย. 2560)
- เตรียมเครื่องเสียง "กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด" (วันที่ 19 มิ.ย. 2560)
- เตรียมเครื่องเสียง "กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด" (วันที่ 20 มิ.ย. 2560)
- เตรียมเครื่องเสียง "กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด" (วันที่ 21 มิ.ย. 2560)
- เตรียมเครื่องเสียง "กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด" (วันที่ 22 มิ.ย. 2560)
- เตรียมเครื่องเสียง "กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด" (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- เตรียมเครื่องเสียง "กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด" (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- เตรียมเครื่องเสียง "กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด" (วันที่ 27 มิ.ย. 2560)
- เตรียมเครื่องเสียง "กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด" (วันที่ 28 มิ.ย. 2560)
- เตรียมเครื่องเสียง "กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด" (วันที่ 29 มิ.ย. 2560)
- เตรียมเครื่องเสียง "กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด" (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- ประชุมครูประจำเดือน มิ.ย. 60 (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- อบรม Strong ด้วย Stem (วันที่ 14 ก.ค. 2560)
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (วันที่ 27 ก.ค. 2560)
- ประชุมครูประจำเดือน ก.ค. 60 (วันที่ 27 ก.ค. 2560)
- มิสซา ศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 4 ส.ค. 2560)
- การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4 (วันที่ 4 ก.ย. 2560)
- การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4 (วันที่ 4 ก.ย. 2560)
- การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4 (วันที่ 4 ก.ย. 2560)
- การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4 (วันที่ 5 ก.ย. 2560)
- การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4 (วันที่ 5 ก.ย. 2560)
- การแข่งขัน English Speaking Contest 2017 (วันที่ 6 ก.ย. 2560)
- การแข่งขัน English Speaking Contest 2017 (วันที่ 6 ก.ย. 2560)
- การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 ก.ย. 2560)
- การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 ก.ย. 2560)
- การแข่งขัน English Speaking Contest 2017 (วันที่ 7 ก.ย. 2560)
- การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4 (วันที่ 7 ก.ย. 2560)
- การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4 (วันที่ 7 ก.ย. 2560)
- การแข่งขัน English Speaking Contest 2017 (วันที่ 8 ก.ย. 2560)
- การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4 (วันที่ 8 ก.ย. 2560)
- การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4 (วันที่ 8 ก.ย. 2560)
- อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (วันที่ 9 ก.ย. 2560)
- การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4 (วันที่ 11 ก.ย. 2560)
- การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4 (วันที่ 11 ก.ย. 2560)
- กาดนัด MCP ครั้งที่ 3 (วันที่ 14 ก.ย. 2560)
- การแข่งขัน Montfort (วันที่ 11 ต.ค. 2560)
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (วันที่ 12 ม.ค. 2561)
- กีฑาสี (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- ชมการสาธิตและทดสอบระบบไฟ แสงสี เวทีหอประชุม (วันที่ 16 เม.ย. 2561)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการรับชมการสาธิตระบบไฟแสงสี เวทีหอประชุม อาคารเซนต์คาเบรียล (วันที่ 16 เม.ย. 2561)

แผนงาน : จัดระบบให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประเภทดิจิตอล และโสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep