กำหนดการ

วันที่ 2 ธันวาคม 2560

นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงเพลงในงาน MC NIGHT ครั้งที่ 8

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม)

เวลา กิจกรรม สถานที่
17.00-21.00

นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงเพลงในงาน MC NIGHT ครั้งที่ 8 

 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 077 ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมบรรเลงในงาน MC NIGHT ครั้งที่ 8.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- ซ้อมเพลงวันไหว้ครูที่แผนกมัธยม (วันที่ 26 พ.ค. 2560)
- ซ้อมเพลงวันไหวัครูที่แผนกมัธยม (วันที่ 27 พ.ค. 2560)
- ซ้อมใหญ่พิธีไหว้ครู ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงบทเพลงในพิธีไหว้ครู พิธีมอบรางวัลแด่ครูนานปี พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนและประธานสี ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- งานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงเพลงในงานพิธีผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 1/2560 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (วันที่ 3 มิ.ย. 2560)
- งานเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงในงานกิจกรรมวันเด็กนานาชาติ TUBE TREK KIDZA CARNIVAL 2017 ณ TUBE TREK WATERPARK CHIANGMAI (วันที่ 3 มิ.ย. 2560)
- ตัวแทนบุคลากรร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาดนตรีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 12 มิ.ย. 2560)
- นักศึกษาดนตรีจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอนและการซ้อมรวมวง (วันที่ 16 มิ.ย. 2560)
- บุคลากรงานเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมเป็นวิทยากรสอนและฝึกซ้อมวง แม่สรวย ออร์เครสตร้า (วันที่ 8 ก.ค. 2560)
- บุคลากรงานเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมเป็นวิทยากรสอนและฝึกซ้อมวงแม่สรวยออร์เครสตร้า (วันที่ 9 ก.ค. 2560)
- บุคลากรงานเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมเป็นวิทยากรสอนและฝึกซ้อมวงแม่สรวยออร์เครสตร้า (วันที่ 10 ก.ค. 2560)
- บุคลากรงานเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมเป็นวิทยากรสอนและฝึกซ้อมวงแม่สรวยออร์เครสตร้า (วันที่ 11 ก.ค. 2560)
- บุคลากรงานเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมเป็นวิทยากรสอนและฝึกซ้อมวงแม่สรวยออร์เครสตร้า (วันที่ 12 ก.ค. 2560)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้าร่วมบรรเลงเพลงในพิธีวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี (วันที่ 11 ส.ค. 2560)
- ฝึกซ้อมครั้งที่ 1 การแสดงมหรสพ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันที่ 19 ต.ค. 2560)
- นักเรียนเครื่องสายตะวันตก ฝึกซ้อมครั้งที่ 2 การแสดงมหรสพ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมการแสดงมหรสพ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันที่ 26 ต.ค. 2560)
- นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมบรรเลงเพลงในกิจกรรม MC OPEN HOUSE และการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6 แผนกประถม (วันที่ 11 พ.ย. 2560)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงเพลงในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ (วันที่ 19 พ.ย. 2560)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงเพลงในงาน MC NIGHT ครั้งที่ 8 (วันที่ 2 ธ.ค. 2560)
- งานเครื่องสายตะวันตกและงานดุริยางค์ ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อเรียนปรึกษาเรื่องการปฏิบัติงาน (วันที่ 4 ธ.ค. 2560)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก บรรเลงบทเพลงในงาน Montfort Variety Education 2017 "MCP Go Cloud" (วันที่ 20 ธ.ค. 2560)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมบรรเลงในงานคริสต์มาส (วันที่ 24 ธ.ค. 2560)
- นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมบรรเลงเพลงในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 27 (วันที่ 27 ม.ค. 2561)
- ค่ายและการแสดงคอนเสิร์ตนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก Montfort String Orchestra Camp (M.S.O.C.) (วันที่ 9 ก.พ. 2561)
- นักเรียนเครื่องสายตะวันตก ร่วมงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 26 (วันที่ 9 ก.พ. 2561)
- นักเรียนเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 17 ก.พ. 2561)
- การซ้อมใหญ่การมอบวุฒิบัดรนักเรียนมัธยมปีที่ 3 (วันที่ 2 มี.ค. 2561)
- นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมบรรเลงบทเพลงพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 3 มี.ค. 2561)

แผนงาน : สร้างและพัฒนาวงเครื่องสายตะวันตกที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานเครื่องสายตะวันตก


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep