08/06/2017 14:06:09

Q: การแต่งกายชุดลูกเสือ เนตรนารีสำรอง (ป.1-ป.3)
08/06/2017 14:06:01

A:

2. เครื่องแบบเนตรนารี  Girl Guide  Uniform

 • เสื้อ  เสื้อนักเ รียนปกติแขนสั้นสีขาว ตามระเบียบชุดนักเรียน ติดป้ายชื่อโรงเรียนห่างจากตะเข็บไหล่ด้านขวา ลงมา 1 เซนติเมตร สวมกลัดกระดุมคอ (ไม่ปักชื่อ-สกุล อักษรย่อ ม.ป. และเลขประจำตัว)
 • กระโปรง  ตามระเบียบชุดนักเรียนปกติ ความยาวคลุมเข่า 
 • หมวก  หมวกทรงกลมมีกะบังหมวก สีกรมท่า แนวตะเข็บรอยต่อ และรอบหมวกทาบด้วยไหมสีแดง มีตราหน้าหมวกรูปเครื่องหมายเนตรนารี ได้รับเมื่อสอบผ่านและเข้าพิธีประจำกองแล้ว
 • ผ้าผูกคอ  ผ้ารูปสามเหลี่ยม สีแดง ขลิบสีขาว มีตราคณะลูกเสือจังหวัดติดอยู่ที่ฐาน (ตามแบบที่โรงเรียนจำหน่าย) ห่วงรัดผ้าผูกคอ (วอคเกิ้ล)  ลักษณะ หรือแบบของเนตรนารีสำรองตามที่มีจำหน่ายโดยทั่วไป สวมรัดผ้าผูกคอ บริเวณกระดุมคอ
 • ถุงเท้า  สีขาวตามระเบียบชุดนักเรียนที่โรงเรียนกำหนด สวมดึงตึงสุดความยาวแล้วพับเรียบร้อยไว้เหนือตาตุ่ม
 • รองเท้า  ตามระเบียบชุดนักเรียนที่โรงเรียนกำหนดแจ้งลบ แจ้ง Out of date!
ผล Vote จำนวน : 0 คน คะแนนรวม : เฉลี่ย : NAN
08/06/2017 14:06:32

A:

1. เครื่องแบบลูกเสือ  Boy Scout Uniform

 • เสื้อ  เสื้อนักเรียนปกติแขนสั้นสีขาว  ตามระเบียบชุดนักเรียน ติดป้ายชื่อโรงเรียนห่างจากตะเข็บไหล่ด้านขวาลงมา 1 เซนติเมตร  ติดเครื่องหมายลูกเสือสำรองบนกระเป๋าเสื้อ  สวมกลัดกระดุมคอ และสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง (ไม่ปักชื่อ- สกุล อักษรย่อ ม.ป. และเลขประจำตัว)
 • กางเกง  กางเกงนักเรียนปกติ ตามระเบียบชุดนักเรียน
 • หมวก  หมวกทรงกลมมีกะบังหมวก สีกรมท่า แนวตะเข็บรอยต่อ และรอบหมวกทาบด้วยไหมสีเหลืองมีตราหน้าหมวกรูปหน้าเสือ ได้รับเมื่อสอบผ่านและเข้าพิธีประจำกองแล้ว
 • ผ้าผูกคอ ผ้ารูปสามเหลี่ยม สีแดง ขลิบสีขาว มีตราคณะลูกเสือจังหวัดติดอยู่ที่ฐาน (ตามแบบที่โรงเรียนจำหน่าย) ห่วงรัดผ้าผูกคอ (วอคเกิ้ล) ลักษณะ หรือแบบของลูกเสือตามที่มีจำหน่ายโดยทั่วไป  สวมรัดผ้าผูกคอ บริเวณกระดุมคอ
 • เข็มขัด  สายเข็มขัดเป็นหนัง หรือหนังเทียมสีน้ำตาลกว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดเป็นโลหะมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติ
 • ถุงเท้า  สีขาวตามระเบียบชุดนักเรียนที่โรงเรียนกำหนด สวมดึงตึงสุดความยาวไม่พับ
 • รองเท้า หนังสีดตามระเบียบชุดนักเรียนที่โรงเรียนกำหนดแจ้งลบ แจ้ง Out of date!
ผล Vote จำนวน : 0 คน คะแนนรวม : เฉลี่ย : NAN
Page:     1