11/10/2017 10:10:26

Q: อาคารเซนต์คาเบรียล Saint Gabriel Building ให้บริการอย่างไร
11/10/2017 10:10:49

A:

อาคาร 2 ชั้น โดยชั้นล่างจัดทำเป็นห้องอาหารสำหรับนักเรียน ชั้น ป. 1 - ชั้น ป. 6 ชั้นลอยเป็นห้องอาหารสำหรับครู ชั้น 2 ใช้สำหรับประชุมและจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน เช่น จัดงานพิธีการต่าง ๆ จัดสอบ จัดแข่งขันกีฬาในร่มและจัดกิจกรรม นันทนาการ ฯลฯแจ้งลบ แจ้ง Out of date!
ผล Vote จำนวน : 0 คน คะแนนรวม : เฉลี่ย : NAN
Page:     1