[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 1346 อัลบัมภาพ

No. 20579   การคัดกรองโควิด-19 (ช่วงเช้า)  
No. 20578   เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (02/07/63)  
No. 20577   เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
No. 20553   การตรวจสุขภาพประจำปีนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2563  
No. 20552   ตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 11/06/63  
No. 20549   การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563  
No. 20538   รับหนังสือเรียนในระดัับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
No. 20528   รับหนังสือเรียนและเครื่องแบบนักเรียนในระดัับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1-4/5  
No. 20491   จำหน่ายแบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  
No. 20485   งานวัดผลฯ จัดสอบนักเรียนที่ขาดสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 4/2562  
No. 20484   งานวัดผลฯ จัดสอบนักเรียนที่ขาดสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 4/2562  
No. 20478   สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 4/2562  
No. 20477   งานบริหารระดับชั้นป.1 อ่านสาส์น เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  
No. 20463   งานเลี้ยงขอบคุณลูกเสือกองร้อยพิเศษ ประจำปี 2562  
No. 20461   กิจกรรมแสดงความสามารถนักเรียนทางด้านดนตรี Recital 2019  
No. 20456   ฝึกซ้อมนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2562  
No. 20455   ประกวดการไหว้ ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.3 และ ป.6)  
No. 20442   ประกวดการไหว้ ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.2 และ ป.5)  
No. 20432   จัดสอบ O-Net ระดับชั้น ป.6  
No. 20428   พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา