[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 1449 อัลบัมภาพ

No. 21309   กิจกรรม Recital 2020  
No. 21307   งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2563  
No. 21288   ฝึกซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2563  
No. 21286   ประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564  
No. 21284   พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2563  
No. 21283   จำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
No. 21282   จำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6  
No. 21255   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6  
No. 21239   กิจกรรมประกวดการไหว้ (นักเรียนชั้น ป.3)  
No. 21230   ประกวดการไหว้ (นักเรียนชั้น ป.1, ป.5)  
No. 21228   บันทึกภาพผู้บริหารและคณะครูสำหรับจัดพิมพ์ในหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  
No. 21216   พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน  
No. 21200   ผู้สมัครสภานักเรียนกล่าวชี้แจงนโยบายแก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.2  
No. 21183   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 21172   ทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน อาคาร ห้องเรียน เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของ (covid 19 )  
No. 21160   นักเรียนรับไอศกรีมและขนม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ และวันตรุษจีน ประจำปี 2564  
No. 21156   พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน  
No. 21152   ผู้สมัครสภานักเรียนบันทึกภาพเคลื่อนไหวสำหรับใช้ในการหาเสียง  
No. 21145   แพทย์หญิงสิริรัตน์ วรปาณิ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ให้ความรู้เรื่อง เด็กๆปลอดภัย เมื่อรู้จักและเข้าใจโรคโควิค-19  
No. 21141   ผู้สมัครสภานักเรียนบันทึกภาพสำหรับการหาเสียง