[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 1461 อัลบัมภาพ

No. 21501   ผลงานการประดิษฐ์โคมดอกไม้และกระทง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2564  
No. 21481   กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2564  
No. 21466   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทำใบงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564  
No. 21455   ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับวัคซีนเข็ม 3  
No. 21427   คณะกรรมการตรวจเยี่ยม การขอเปิดเรียนและการ ใช้อาคารเรียน หรือสถานที่ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
No. 21367   พิธีสักการะแม่พระอัสสัมชัญ  
No. 21366   พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
No. 21364   นักเรียนทำบัตรอวยพร กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564  
No. 21361   พิธีลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
No. 21359   งานอภิบาลเป็นตัวแทนของโรงเรียนมอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ  
No. 21353   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 รับชม VDO กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2564  
No. 21333   บรรยากาศยามเช้า เปิดเทอมวันเเรก  
No. 21309   กิจกรรม Recital 2020  
No. 21307   งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2563  
No. 21288   ฝึกซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2563  
No. 21286   ประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564  
No. 21284   พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2563  
No. 21283   จำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
No. 21282   จำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6  
No. 21255   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6