[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมบูรณาการ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 143 อัลบัมภาพ

No. 21763   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 คู่ที่ 1 ป.6/6 พบกับ ป.6/3 คู่ที่ 2 ป.6/2 พบกับ ป.6/1  
No. 21691   ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ระดับชั้น ป.1  
No. 21677   การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565  
No. 21617   กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
No. 21616   กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
No. 21615   กิจกรรมบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง The Mystery of the Universe  
No. 21612   กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง “Fun with Botany”  
No. 21608   กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรือง Stories from the sky  
No. 21604   กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง Creative Kids (Around Me DIY)  
No. 21603   กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง SEEDS เมล็ดพันธุ์แห่งการเติบโต  
No. 21602   กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง Toy Stories  
No. 21601   กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง Creative Kids (Around Me DIY)  
No. 21599   กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง Toy Stories  
No. 21598   กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง SEEDS เมล็ดพันธุ์แห่งการเติบโต  
No. 21557   กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง The Charm of Flower "เสน่ห์ของดอกไม้"  
No. 21553   กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง The Fantastic balloon  
No. 21542   กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง Secret of Thai Herbs\n  
No. 21541   กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง Young Creative Designer  
No. 21539   กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง From The Yellow River to Ban Chiang  
No. 21538   กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง “Simply Lovely Life”