[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 103 อัลบัมภาพ

No. 21419   รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม GLOBE Student Research Competition 2021  
No. 21240   รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแบดมินตันเหนือสุดสยาม ครั้งที่ 2  
No. 21220   รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณทุนสร้างเกม โครงการพลเมืองไทยสู้ภัยวิกฤต  
No. 20939   รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับประเทศ) การแข่งขันกีฬาฟันดาบ Mastery Little Glory 1st  
No. 20894   มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
No. 20677   ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ ปีการศึกษา 2563  
No. 20598   รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี การแข่งขันกีฬาเทนนิส  
No. 20467   มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ชนะการประกวด กิจกรรมส่งเสริมการไหว้ ปีการศึกษา 2562  
No. 20466   ขอแสดงความยินกับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันกีฬากอล์ชิงความเป็นเลิศ จังหวัดลำพูน  
No. 20453   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันแบดมินตันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563  
No. 20451   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการ CMU OPEN ประจำปี 2563  
No. 20450   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลการแข่งขันกีฬาแบดมินตันชิงชนะเลิศ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2563  
No. 20449   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากล ประเภทเยาวชน ชิงชนะเลิศภาคเหนือ ประจำปี 2563  
No. 20447   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลการแข่งขันกีฬาเทนนิส รายการ PPT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2563 ระดับภาคเหนือ  
No. 20270   รับเกียรติบัติผู้สอบได้คะเเนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่  
No. 19588   รับรางวัลจากการแข่งขันเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562  
No. 19560   รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง จากการแข่งขัน การออกแบบพัฒนา “หุ่นยนต์ขนส่งสินค้า” Design & Delivery Bots  
No. 19138   ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ ปีการศึกษา 2562  
No. 18609   ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
No. 18546   มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะเเนนรวมสูงสุดติดอันดับ Top 100 ระดับชั้น ป.6