[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ เยี่ยมชม / ศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 41 อัลบัมภาพ

No. 6839   เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและคณะกรรมการสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมรุนแรง